2017

NY RAPPORT: Helsesektoren diskrimineres i statsbudsjettet

- Helsesektoren lider under forskjellsbehandling når politikerne deler ut penger, sier Marit Hermansen og Eli Gunhild By, ledere i Legeforeningen og Norsk Sykepleierforbund.
COLOURBOX19571301
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Ny rapport viser at helsesektoren forskjellsbehandles når politikerne bestemmer hvor mye hver sektor, som for eksempel forsvar og samferdsel, skal få i statsbudsjettet.

I andre sektorer tar man nytten investeringene har for samfunnet med i beregningene. Det gjør man ikke i helsesektoren, der det er et ensidig fokus på kutt og effektivisering.

Rapporten er utarbeidet av Menon Economics på oppdrag fra Legeforeningen og Norsk Sykepleierforbund.

- Det er oppsiktsvekkende at arbeidsplasser som skapes og liv som reddes ikke blir tatt med i beregningene for investeringer i helsevesenet, slik det gjøres i andre viktige samfunnssektorer, sier Hermansen og By.

Fokus på kutt

Ved å investere i helse kan man forebygge sykdom og spare samfunnet og den enkelte for utgifter og uhelse. Rapporten viser at denne tankegangen har vært fraværende i vurderingene de siste ti årene.

Youtube/vimeo player


- Når vi bygger en motorvei, tar man med i vurderingen hvor mange arbeidsplasser det skaper, hvilken forebyggende effekt det har og antall liv som spares. Innen helse må også vurderingen av denne type nytte for samfunn og individ tas med, sier By.

Undersøkelser viser at befolkningen vil at politikerne skal prioritere helse langt høyere i statsbudsjettet enn i dag.

Til tross for dette, dokumenterer Menon-rapporten at investeringer i helsesektoren har blitt nedprioritert de siste ti årene.

- Resultatet er et enormt etterslep på bygg og utstyr, sykehus som planlegges for små og ansatte som løper stadig raskere for å få det til å gå rundt, sier Hermansen.

Haster med økte investeringer

Tretti prosent av alt medisinsk utstyr er utdatert. Under vinterens budsjettforhandlinger ble sykehusene likevel bedt om å effektivisere for ytterligere 427 millioner.

- Denne utviklingen har gått altfor langt. Skal vi unngå et todelt helsevesen trenger helsesektoren økte investeringer som må finansieres med friske midler. Dette haster, sier By. - I årene som kommer vil det bli et økt behov for investeringer i både kompetanse og ny teknologi, hvis man skal kunne ta i bruk den behandlingen pasientene har krav på.

Menon-rapporten viser at manglende investeringer i bygg og utstyr har ført til at produktiviteten i helsesektoren ikke har økt de siste ti årene.

- Skal vi ta unna eldrebølgen og levere den kvaliteten vi og pasientene forventer, må vi både ruste opp dagens bygg, bygge stort nok og ha oppdatert utstyr. Fortsetter forfallet, vil tilliten til det offentlige helsevesenet svekkes og de sosiale forskjellene øke. Det vil være en fallitterklæring, sier Hermansen.

Rapporten kan lastes ned på høyre side.