2017

Nytt sentralstyre foreslått

Valgkomiteen la tirsdag frem sin innstilling til nytt sentralstyre.
te_2017landsstyremote-5797
VALGKOMITEENS INNSTILLING ER KLAR. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Valgkomiteen, ledet av Ivar Halvorsen, la tirsdag frem sitt forslag til nytt sentralstyre for landsstyret. Valget av nytt sentralstyre vil finne sted onsdag 31. mai.

Valgkomiteens innstilling er som følger:

Marit Hermansen som president

Christer Mjåset som visepresident

Styremedlemmer:

Ole Johan Bakke, styremedlem i foreningen for leger i samfunnsmedisinsk arbeid

Anja Fog Heen, styremedlem i Yngre legers forening

Jon Helle, leder i Overlegeforeningen

Anne Karin Rime, nestleder i Overlegeforeningen

Kirsten Rokstad, styremedlem i Allmennlegeforeningen

Eivind Valestrand, leder i Norsk medisinstudentforening

Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen

Varamedlemmer:

1. Kjetil Karlsen, styremedlem i Overlegeforeningen, 2. Kristin Kornelia Utne, styremedlem i Yngre legers forening, 3. Agnethe Lund, Norsk gynekologisk forening

Innkomne benkeforslag:

Kjetil Karlsen som fast sentralstyremedlem, fremmet av Christian Grimsgaard

Kristin Kornelia Utne som fast sentralstyremedlem, fremmet av Håvard Ravnestad