Ønsker et vellykket kvalitetssystem i hele landet

Legeforeningen inviterte til samarbeid for å bredde Senter for kvalitet i legekontors kvalitetsarbeid i alle landets kommuner under stortingshøring tirsdag.
Stortinget

Helse- og omsorgskomiteen hadde invitert til høring om stortingsmelding 13 (2016-2017) Kvalitet og pasientsikkerhet

- Vi er glad for at det nå kommer en årlig stortingsmelding om dette temaet, men ønsker i dag å fokusere på pasientsikkerhet og kvalitet i primærhelsetjenesten, sa leder i Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin. 

Sykehusene har store og kompetente fagavdelinger med omfattende kvalitetssystemer, mens det i primærhelsetjenesten er svært få av disse. 

- Vi har all grunn til å tro at både kvalitet og pasientsikkerhet er god i norsk primærhelsetjeneste og på norske fastlegekontorer. Problemet er at vi ikke vet nok og at det ikke har vært arbeidet systematisk med dette på nasjonalt nivå, sa han.

Legeforeningen har derfor opprettet Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) som arbeider med en dokumentert metodikk med måling, kursing og veiledning for å gi positive endringer i fastlegers praksis. 

- Dette er en metodikk som virker. Vi ser allerede gode resultater, sa Brelin.

SKIL arbeider nå med legemiddelgjennomgang for å få bedre legemiddelbehandling til de som bruker mange legemidler. Neste prosjekt vil være antibiotikaforskrivning. 

- Våre målinger viser at fastleger gir pasientene bedre og mer systematisk legemiddelbehandling etter at de har deltatt i kvalitetsopplegget i regi av SKIL, sa Brelin og understreket at Legeforeningen ønsker å samarbeide med myndighetene om SKIL slik at dette kan bli et nasjonalt kvalitetssystem for hele primærhelsetjenesten.

I tillegg til Brelin møtte Nicolas Øyane, leder i SKIL, på høringen.