2017

Ønsker økning i antall studieplasser

Legeforeningen ber Kunnskapsdepartementet utrede kapasiteten ved medisinske fakulteter i Norge.
Turnus
BØR VURDERES: Det er på tide å se på muligheten for å tilby flere studieplasser på Vestlandet, mener Legeforeningen.

Denne uken oversendte Legeforeningen brev til Kunnskapsdepartementet (KD) hvor det uttrykkes bekymring over dagens begrensede antall studieplasser ved norske medisinske fakulteter.

Legeforeningen mener at 85 prosent av behovet for nyutdannede leger bør utdannes i Norge. For å møte denne målsettingen må kapasiteten økes betydelig, skriver foreningen i brevet.

Utvikling av det medisinske fag i Norge er avhengig av bred forskningsutvikling, forskningsforankret utdanning og godt kvalifiserte leger, påpeker foreningen. I tillegg er økt utdanningskapasitet viktig for å forhindre uheldig tapping av helsepersonell fra lav- og mellominntektsland.

Behov for utredning

Legeforeningen ber Kunnskapsdepartementet om å starte en utredning av hvordan man kan øke antall studieplasser i Norge, herunder muligheten for et femte fakultet.

Det har tidligere blitt reist forslag om å gi studenter mulighet til å gjennomføre deler av studiet ved Stavanger Universitetssykehus, og Legeforeningen ber departementet se på muligheten for å øke antall studieplasser i medisin ved Universitetet i Bergen, i nært samarbeid med Universitetet i Stavanger.

Brevet til Kunnskapsdepartementet er tilgjengelig til høyre på siden.