2017

Oppstart av normaltarifforhandlingene

Legeforeningen og staten møttes for å starte normaltarifforhandlingene for 2017.

Tirsdag var det oppstartsmøte mellom Legeforeningen og staten i årets normaltarifforhandlinger. Legeforeningen la frem sitt krav, og partene avtalte den videre fremdriften i forhandlingene.

Legeforeningen la særlig vekt på behovet for å bruke økonomiske virkemidler for styrke fastlegeordningen, i et ledd for å bedre rekrutteringen i allmennmedisin. Videre ble det fremhevet at partene måtte fortsette arbeidet for videreutvikle avtalepraksis i samsvar med regjeringens mål om en styrking av avtalespesialistordningen.

Partene møtes igjen til forhandlingsmøte 24. mai.