2017

På tilliten løs

Stort engasjement og sterk bekymring for et økende press på den offentlige helsetjenesten preget årets helsepolitiske debatt.
te_2017landsstyremote-5485
TODELT TILBUD: Arne Berg i Norsk onkologisk forening mener at vi allerede har en todelt helsetjeneste. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

«Er vi på full fart mot et todelt helsevesen?» Det var det store spørsmålet i landsstyrets debatt om helsepolitikk. President Marit Hermansen innledet med å vise til Norges nylige topplassering i FN-rangeringen av verdens lykkeligste land.

- God psykisk og fysisk helse var to av vinner-faktorene som ble trukket frem. Dette er et gledelig resultat og viser at vi lever i et land preget av trygghet, høy tillit og små forskjeller, sa Hermansen.

Men, det er mørke skyer i horisonten. Presidenten pekte på at sosial ulikhet i helse og en gryende todeling av helsevesenet, er noe som må tas på alvor.

Mener vi har et todelt helsevesen

Nye meningsmålinger viser at 42 prosent sier seg helt enig eller delvis enig at vi i 2030 vil betale mer selv for helsetjenester, og 61 prosent av befolkningen mener at vi allerede har et todelt helsevesen.

- Dette er en ny utvikling i et land som er bygget på felleskapsløsninger og like muligheter for alle. Utviklingen er alarmerende og krever tverrpolitisk oppmerksomhet i årets valgkamp, sa Hermansen.

- Skal vi bevare og styrke den offentlige helsetjenesten for fremtiden, må vi investere i dag.

MÅ DISKUTERES: I panelet satt Arne Berg (t.v.), president Marit Hermansen og Erland Skogli fra Menon Economics. De var alle enige om at det er på tide med en offentlig samtale om finansiering av det offentlige helsevesenet. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

MÅ DISKUTERES: I panelet satt Arne Berg (t.v.), president Marit Hermansen og Erland Skogli fra Menon Economics. De var alle enige om at det er på tide med en offentlig samtale om finansiering av det offentlige helsevesenet. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Bruker ikke mye på helse

I vår publiserte Menon Economics en rapport om tildelinger til helse over statsbudsjettet, bestilt av Legeforeningen og Norsk Sykepleierforbund. Rapporten viser at helseutgiftene ikke «vokser inn i himmelen», slik enkelte har hevdet.

- De siste ti årene har vi ikke brukt spesielt mye på helse, sett i forhold til andre sektorer. Vi ligger ikke spesielt høyt i forhold til andre land heller, sa Erland Skogli, partner i Menon Economics, da han presenterte funnene for landsstyret.

Norge bruker mindre på helse enn Sverige og Danmark, og noe mer enn Finland, i andel av bruttonasjonalprodukt.

- Vi bruker mindre på helse enn hva man skulle forvente ut ifra BNP, forklarte Skogli.

- Vi ser også at investeringsgraden innen helse har gått ned. Det er ikke en lignende utvikling innen andre sektorer. Vår anbefaling er derfor at Norge investerer mer i helse.

- Må diskuteres offentlig

Et område hvor det offentlige helsevesenet er særlig utsatt for press, er innen tilgangen på nye, kostbare legemidler.

- Vi ser daglig at vi har et todelt helsevesen, sa Arne Berg, styremedlem i Norsk onkologisk forening (NOF) i sitt innlegg til debatten.

Youtube/vimeo player

Berg pekte på at kreftpasienter i dag får tilgang til nye legemidler gjennom helseforsikring fordi behandlingen ikke er godkjent av det offentlige eller at myndighetene er i forhandling om pris. Seks måneders behandlings tid kan virke kort, men er samtidig for lenge for alvorlig syke pasienter.

- Det kan hende vi må akseptere at vi ikke kan finansiere alt som har effekt, men da må de politiske myndighetene stå til rette for hva de prioriterer. Det må diskuteres offentlig. Om vi aksepterer underbehandling av sykdom, hva skal vi tilby de som faller utenfor? Momsfritak? Den diskusjonen er ingen politikere aktive i, sa Berg.

- Må snu utviklingen

Under debatten ble det spilt av både videohilsen fra helseminister Bent Høie og en film hvor sentrale helsepolitikere trekker frem sine hjertesaker innen spesialisthelsetjenesten. Det ble stor pågang på talerstolen da det ble åpnet for innlegg fra salen.

SISTE KOMMENTAR: Det var stor pågang på talerstolen under debatten. Her melder Kristin Hovland fra Oslo legeforening seg til et innlegg. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

SISTE KOMMENTAR: Det var stor pågang på talerstolen under debatten. Her melder Kristin Hovland fra Oslo legeforening seg til et innlegg. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Gjennomgangstonen var positiv til at foreningen løfter sosial ulikhet i helse som tema i valgkampen. Enigheten var stor om at politikerne i større grad må stilles til ansvar.

- Ingen er tjent med et svakt offentlig helsevesen. Det er urimelig å vente lenge på poliklinisk tilbud og i akuttmottaket, sa Torstein Schrøder-Aasen i Ylf.

- Flere rundt meg sier nå at de ikke orker mer. Senest i går spurte min leder om noen av mine kollegaer kan stille opp på fritiden fordi ventetiden på poliklinisk tilbud er urimelig lang. Det er tydelig at det er noe som skjer mellom det politikerne sier og det som skjer. Legeforeningen må bidra til å snu den utviklingen.

Det ble også påpekt at helseforsikringer gir sterke negative effekter når resultatet er at noen kommer foran i køen.

Presidenten takket for gode innlegg og engasjement og avsluttet med en oppfordring til de tillitsvalgte:

- Jeg blir ofte overrasket over hvor lite politikerne vet om helsetjenesten. Vi har sett en sterk skriveglede i foreningen dette året. Ta ordet, delta i debatten! Det er et ansvar vi har som leger.