Petter Brelin gjenvalgt som leder i Norsk forening for allmennmedisin

Petter Brelin tar fatt på to nye år som leder for NFA etter at han fikk fornyet tillit fra landsrådsmøtet i Tromsø, torsdag 27.april.

Brelin ble valgt ved akklamasjon og var foreslått som leder i valgkomitéens innstilling. Halden-legen overtok ledervervet etter at Marit Hermansen ble ny president i Legeforeningen for to år siden. Nå skal han fortsette å lede NFA i perioden 2017-2019.

I sin tale til landsrådet fremhevet Brelin foreningens rolle som fagets og pasientenes forsvarere.

- Vi skal være fagets og pasientenes forsvarere i møte med myndigheter og andre sterke
premissleverandører. Det er vårt mål at norske fastleger skal bli flinkere, tryggere og bedre integrert i helsevesenet, slik at pasientene blir godt behandlet, føler seg trygge og godt ivaretatt, var Brelins tydelige budskap.

Ståle Sagabråten overtar nestledervervet. Brelin og Sagabråten får med seg følgende styremedlemmer: Bente P. Mjølstad, Nina Wiggen, Sirin Johansen, Stefan Hjörleifsson og Anette Fosse.

Vararepresentanter: 1. Kjartan Olafsson, 2. Espen Storeheier, 3. Andreas Pahle.

Det nye styret tiltrer 1. september 2017.