2017

Reagerer på Arbeidsdepartementets innblanding

Akademikerne mener måten departementet har opptrådd på i forbindelse med arbeidsrettssaken er uheldig. Akademikerne ber nå om en klargjøring.
Forhandle
MENER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTETS INNBLANDING ER UHELDIG. Foto: Colourbox

I september, rett før fristen for sluttinnlegg gikk ut, sendte Arbeids- og sosialdepartementet et brev og skriftlig innlegg til Arbeidsretten. Anledningen var rettssaken mellom Akademikerne helse og Spekter.

Svært uheldig

Ifølge departementet skulle de redegjøre for Rikslønnsnemndas funksjon på et generelt grunnlag. Akademikerne mener departementet går mye lenger enn som så. I brevet fra departementet tas det aktivt stilling til selve anførslene i tvistesaken.

Akademikerne mener måten departementet har handlet på i denne saken er svært uheldig. Etter det Akademikerne kjenner til, er dette første gang et offentlig organ har sendt et innlegg til Arbeidsretten i en slik sak domstolen skal behandle.

Kan svekke tilliten til Arbeidsretten

Faren er at denne type innblanding svekker tilliten til Arbeidsrettens praksis og til avgjørelsene som fattes der.

Akademikerne ber i sitt brev om et snarlig møte med Arbeids- og sosialdepartementet for å avklare de prinsipielle problemstillingene som er reist i forbindelse med arbeidsrettssaken.

Brevet fra Akademikerne til Arbeids- og sosialdepartementet er tilgjengelig på høyre side side av skjermen.

Les reaksjonen til tidligere leder av Arbeidsretten, Stein Evju, på brevet fra Arbeids- og sosialdepartementet (Dagens Medisin).