Reagerer på fremstilling av lege i tegneserie

Legeforeningen mener Justis- og beredskapsdepartementet gir feilaktig informasjon i kampanje rettet mot flyktninger og migranter.
Nettsak - brev til justis-
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Departementet har tatt initiativ til og finansiert en tegneseriekampanje for å hindre at flyktninger og migranter legger ut på reise til ingen nytte.

Legeforeningen reagerer på at en av tegningene viser en lege som forteller en person at han ikke kan få behandling på sykehus siden han mangler dokumenter.

Dette er brudd på Legeforeningens egne etiske regler og internasjonale deklarasjoner.

Legeforeningen har i brev til Justis- og beredskapsdepartementet meddelt at foreningen mener fremstillingen av legen er svært uheldig som informasjonsformidling fra offentlige myndigheter.

Last ned brevet fra høyre spalte.