Rekordhøy søkning til turnuslegestillinger

Første søknadsrunde til ledige turnuslegestillinger for start i september 2017, er nylig gjennomført. Aldri har det vært flere søkere.
COLOURBOX23207730
Det haster med å opprette flere turnusstillinger. Aldri har det vært flere søkere. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Totalt er det 1 001 søknader til 457 turnuslegestillinger. Det er det største søkertallet til turnuslegestillinger noensinne. 

- Legeforeningen er urolige for denne utviklingen. Dette er samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Det haster med å opprette flere stillinger for imøtekomme behovet for leger i årene framover, sier president Marit Hermansen. 

Beregninger viser at Norge trenger flere leger de kommende år. Til tross for dette, øker køen av leger som venter på å komme i gang med spesialisering.

Trenger minimum 150 stillinger
Det må minimum 150 stillinger til per år for dekke behovet for leger samt for å kompensere for det økende antall leger som går av med pensjon. Legeforeningen har tatt opp dette med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) tidligere.

Norsk medisinstudentforening (Nmf) har også i den senere tid tatt opp de store utfordringene knyttet til søkere som står i kø og også vist til et minimumsbehov for 150 nye turnuslegestillinger årlig. 

Ny ordning krever flere stillinger
Fra september 2017 må alle nyutdannede leger gjennomføre turnustjeneste/del 1, som nå skal erstatte turnustjenesten, av ny spesialitetsstruktur for å kunne påbegynne en spesialisering. 

Den nye ordningen gjelder også den gruppen som hittil ikke har måttet gjøre dette, det vil si cand.med. utdannet i EØS/EU med praktisk integrert tjeneste i studiet. Omleggingen krever et betydelig antall flere stillinger. 

Legeforeningen mener HOD snarest må ta en ny vurdering av antall stillinger i del 1 av ny spesialistutdanning.