Særavtalen med Virke forlenges

Mandag 13. mars kom Legeforeningen og Virke til enighet om særavtalen. Resultatet ble at avtalen forlenges med to år.
COLOURBOX13175180
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Forhandlingene som foregikk 7. og 13. mars, ble gjennomført i god dialog. Viktige temaer var arbeidstid, vaktfritak og faste stillinger for LIS. Partene er enige at det er behov for videre dialog om temaene som ble berørt i forhandlingene, og for å videreutvikle området på sikt 

Resultatet innebærer at all lønn fortsatt skal forhandles lokalt for alle grupper av leger i Virkes virksomheter. At partene sentralt har kommet til enighet i de sentrale særavtaleforhandlingene, innebærer at de lokale forhandlinger kan påbegynnes. 

Virke organiserer en rekke private, ideelle helseinstitusjoner, herunder Diakonhjemmet sykehus, Haraldsplass diakonale sykehus, Bergensklinikkene og Jæren DPS. Legeforeningen har omtrent 560 medlemmer i dette tariffområdet som omfattes av særavtalen. I særavtalen reguleres blant annet arbeidstids- og lønnsbestemmelser (som suppleres av eventuelle lokale avtaler ved sykehusene).