Skal kartlegge fastlegenes tidsbruk

Legeforeningen oppfordrer fastlegene til å svare på Helsedirektoratets tidsbruksundersøkelse som sendes ut i januar.
fastlegekontor
OPPFORDRER FASTLEGER TIL Å BESVARE TIDSBRUKSUNDERSØKELSE. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen.

Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet en undersøkelse som skal kartlegge fastlegers tidsbruk. Formålet er å få en bedre innsikt i fastlegenes arbeidshverdag.

Kan få stor betydning

- Resultatet av denne kartleggingen vil få stor betydning for hvordan myndighetene vil gripe fatt i utfordringene i fastlegeordningen fremover. Gode, representative tall vil underbygge behovet for å få på plass tiltak umiddelbart, sier president Marit Hermansen.

Undersøkelsen sendes ut til alle landets fastleger 4. januar og er innrettet slik at fastlegene fører inn egen tidsbruk i løpet av en periode på syv dager. Dette innebærer at alt arbeid som utføres, pasientrettet som administrativt, må registreres. Undersøkelsen er anonymisert og vil ifølge Helsedirektoratet ta fra to til åtte minutter å besvare hver dag. Dataene vil kun bli brukt til tidsstudien og ingen enkeltleger, legekontor eller kommuner skal identifiseres.

Trenger kvalitetssikret oversikt

- Vi vet at dette kommer på toppen av en allerede hektisk arbeidshverdag, men vil likevel oppfordre våre medlemmer til å prioritere å svare på undersøkelsen. Tall som dokumenterer fastlegenes krevende arbeidshverdag er viktig i vårt arbeid med å bedre rammevilkårene, sier Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen.

Det er helseminister Bent Høie som har bedt om undersøkelsen. Legeforeningen mener undersøkelsen blir viktig:

- Vi vet at fastleger jobber mye. Likevel trenger vi kvalitetssikrede tall som gir oss god oversikt. Særlig viktig er det å vite hvor mye tid som går med til sekretæroppgaver, framfor pasientbehandling, sier Hermansen. 

Det er Norsk kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) som har ansvaret for gjennomføringen og analysen av undersøkelsen.

Mer informasjon om undersøkelsen finnes på NKLM sine nettsider.