2017

Styrker konfliktfondet

Legeforeningen styrker konfliktfondet for å stå godt rustet ved konflikter og streik.
Samfunnspolitisk avdeling
19. april 2017
COLOURBOX3431352
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Sentralstyret har derfor vedtatt at det i 2017 skrives ut en tilleggskontingent som en enkeltbetaling til alle landets yrkesaktive medlemmer. Tilleggskontingenten er på 900 kroner.

Konflikten i Spekterområdet høsten 2016 gjorde et betydelig innhogg i konfliktfondets kapital. Sentralstyret vedtok derfor i desember 2016 at en styrking av fondet er helt nødvendig for å opprettholde høy beredskap i 2017 og i kommende år.

Konfliktfondet er en integrert del av Legeforeningens regnskap i form av en øremerket avsetning i Legeforeningens balanse som er opprettet for å sikre streikende medlemmers økonomiske interesser ved streiker og konflikter. I praksis innebærer dette at fondet benyttes til å dekke inntektstap for de leger som tas ut i streik. 

Fondet benyttes også til å dekke andre direkte konfliktrelaterte kostnader, som for eksempel streikemøter, for Legeforeningen sentralt eller lokalt.