Sykehuskonflikten for Arbeidsretten

Kampen for det kollektive vernet fortsetter når Akademikerne Helse og Spekter møtes i Arbeidsretten 2.-5. oktober. Konflikten står om sykehuslegenes arbeidstid.
MaritKontorNær
KAMPEN FOR KOLLEKTIVT VERN FORTSETTER: - Saken har stor betydning for alle norske arbeidstakere, sier Marit Hermansen. Foto: Arne Vatnøy/Legeforeningen

Kan Rikslønnsnemnda tvinge sykehuslegene til å jobbe med svært vide unntak fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid, mot Legeforeningens vilje? Dette spørsmålet skal nå opp i Arbeidsretten og har stor betydning for alle norske arbeidstakere.

- Blir kjennelsen i Rikslønnsnemnda stående, vil også andre yrkesgrupper være låst i avtaler mot sin vilje. Faren er da stor for at andre foreninger vil vegre seg mot å inngå unntak om arbeidstid, sier president Marit Hermansen.

Tidenes lengste sykehusstreik

Forhandlingene mellom Spekter og Legeforeningen i fjor endte med brudd. Oppgjøret gikk til mekling og senere streik, som igjen ble stanset av regjeringen i oktober samme år.

Konflikten gikk videre til Rikslønnsnemnda, som ga Spekter medhold og fastsatte den nye tariffavtalen.

Bryter med norsk lov

Legeforeningen og Spekter har gjennom arbeidsmiljøloven en eksklusiv mulighet til å avtale unntak gjennom tariffavtalen. Derfor mener Legeforeningen at Rikslønnsnemda ikke kan tre inn i fagforeningens sted og påtvinge arbeidstakere vide unntak fra arbeidsmiljøloven. 

- Vi mener nemndas kjennelse bryter med norsk lov og adgangen fagforeninger har til å inngå vide unntak fra lovens arbeidstidsregler, sier Hermansen.

Dette spørsmålet har ikke vært behandlet av Arbeidsretten tidligere. Avgjørelsen vil være endelig og kan ikke ankes. Dersom saken ikke fører frem eller blir løst på en annen måte, vil den likevel kunne prøves for andre norske domstoler og internasjonale organer.