2017

Tillit må skapes på den enkeltes arbeidsplass

Skal samarbeid og tillit bli mer enn fagre honnørord i festtaler, må sykehusansatte ha reell medbestemmelse og pasientnære ledere større beslutningsmyndighet.
MaritHermansen
STOR AVSTAND: - Tillit forutsetter kontakt og tilstedeværelse, mener president Marit Hemansen.

Det var budskapet til president Marit Hermansen under Fafos konferanse om tillit i arbeidslivet torsdag 23. mars. Etter sykehusstreiken er tilliten i norske sykehus på et historisk bunnivå. Presidenten mener det er utviklingen i spesialisthelsetjenesten over tid som er forklaringen.

- Til tross for at legene jobber mye og er veldig fleksible, opplever vi at arbeidsgiver blir tøffere i dialogen og tøyer grensene i avtaleverket. Når dette pågår over lengre tid, vokser misnøyen og tilliten svekkes, sier Hermansen.

Utviklingen med en tøffere arbeidsgiver og mindre medbestemmelse bekreftes også av FAFO og andre miljøer. Flere forskningsrapporter viser at utviklingen på norske arbeidsplasser de siste ti årene går i feil retning, med mindre involvering, medvirkning og manglende tillit som resultat.

Færre lederlag og flytte makt

Legeforeningen har lenge pekt på at for mange lederlag og lange beslutningslinjer i sykehusene setter tilliten under press. Den store avstanden er til hinder for tydelige styringssignaler og viktig informasjon forsvinner.

- Tillit forutsetter kontakt og tilstedeværelse. Det er også bekymringsfullt at topplederne som skal ta viktige avgjørelser, med stor betydning for pasientbehandlingen, ikke får den informasjonen de trenger, sier presidenten.

Å styrke den pasientnære ledelsen, vil i tillegg gjøre det mulig å ta viktige beslutninger der pasientene er.

- Sykehusene trenger stor grad av fleksibilitet for å møte nye behov. Lederne som står nær pasienten må ha makt og myndighet til å kunne gjøre de smarte endringene, sier Hermansen.

Tillit og samarbeid viktigere enn noen gang

Det tegnes mange dystre fremtidsbilder om helsetjenesten og velferdsstaten. For å møte disse utfordringene er samarbeid og tillit viktigere enn noen gang.

- Sammen kan vi lage gode løsninger for pasientene tilpasset sykehusenes behov og en god arbeidsplass. Dystre fremtidsbilder får vi om arbeidsgiver styrer alene, sier Marit Hermansen.