2017

Tom Ole Øren valgt som leder av Allmennlegeforeningen

Tom Ole Øren fikk tilslutning ved akklamasjon til å lede AF de neste to årene, onsdag 26. april.

Dette ble klart etter valget på Allmenlegeforeningens landsrådsmøte i Tromsø.

Øren gikk fra vervet som nestleder til leder av Allmennlegeforeningen i slutten av oktober i fjor, etter at Kari Sollien ble ny leder for Akademikerne.

Øren er glad for tilliten fra Landsrådet og peker på noen viktige utfordringer for foreningen i de kommende årene.

- Jeg er veldig glad for tilliten og gleder meg til å ta fatt på oppgavene sammen med styret i den kommende perioden. Rekruttering til allmennmedisinen, finansieringsordninger, armslag til å fokusere på våre kjerneoppgaver og pilotering av primærhelseteamene i 2018 blir noen av de viktigste sakene for oss i tiden som kommer, sier Øren.

Glødende engasjement

Landsrådet fikk høre en engasjert leder fra talerstolen i Tromsø.

- Jeg ønsker å bidra videre i Allmennlegeforeningens mål om å løfte yrkesstoltheten vår enda høyere, å gjøre arbeidshverdagen vår enda tryggere, og å skape enda bedre helsetjenester for våre pasienter. Det fortjener de, og det fortjener dere!

Øren var ferdigutdannet spesialist i allmennmedisin i 2001 og har jobbet som fastlege ved Nøtterøy legesenter i siden 1998. Han har også ledet Vestfold legeforening fra 2011 til oktober 2016.

Med seg som nestleder får han Nils Kristian Klev. Både Øren og Klev var innstilt av valgkomitéen som leder og nestleder i forkant av valget.

I tillegg består Allmennlegeforeningens styre for perioden 2017-2019 av: Kirsten Rokstad, Christina Stangeland Fredheim, Sidsel Mordt Andreassen, Elisabeth Mathilde Stura, Torgeir Hoff Skavøy (nyvalgt) og Ole Arild Osmundnes (nyvalgt)

Vararepresentanter er Jonas Lian, Tehua Michael Xu og Eli Øvstedal.

Det nye styret tiltrer 1. september 2017.