2017

Tyrkisk lege fortsatt fengslet

Den tyrkiske legen Serdar Küne har vært fengslet siden oktober i fjor. Han er anklaget for å ha behandlet påståtte medlemmer av den kurdiske frigjøringshæren.
Bjørn Oscar Hoftvedt
14. mars 2017
Tyrkia
Militære kjøretøy pratuljerte alle innfartsveier. Foto: B.O. Hoftvedt

Tyrkisk lov krever at leger som behandler pasienter mistenkt for det loven definerer som terror, skal rapportere til myndighetene. 

Legeforeningen var sammen med flere andre organisasjoner, blant annet Sveriges Røde Kors og Physicians for Human Rights, til stede under den første rettslige høringen i Heavy Penal Court i Şirnak 35 km fra Cizre på grensen mellom Syria og Tyrkia. Küne som jobber som lege i byen Cizre på grensen mellom Tyrkia og Syria, var med på videolink fra fengselet sammen med sin advokat. 

Grunnlaget for fengslingen var at fire personer hadde vitnet mot han. Under høringen trakk de sine tidligere vitneprov da de var framkommet under tortur. Dette ble ikke imøtegått av aktoratet. De hadde heller ingen andre bevis, likevel ble fengslingen opprettholdt til 24. april. 

Bryter med menneskerettighetene
Dette er klare brudd på internasjonal lov om menneskerettigheter, blant annet FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff som krever at vitneprov framsatt under tortur skal avvises.

Domstolene i Tyrkia er under press, og mange dommere har blitt avsatt etter kuppforsøket sist sommer. Rettssikkerheten i Tyrkia er åpenbart truet. Leger har en etisk plikt å behandle alle pasienter likt uansett politisk tilhørighet. 

Bjørn Oscar Hoftvedt befinner seg i Tyrkia og følger den rettslige prosessen