Viktig signal fra Stortinget om medisinutdanningen

Stortinget ber regjeringen øke antall studieplasser i medisin og utrede hvordan medisinstudentene kan sikres økt praksis i primærhelsetjenesten.
MaritKontorNær-lavoppløst
President Marit Hermansen berømmer stortingsflertallets initiativ i budsjettinnstillingen. FOTO: Arne Vatnøy/Legeforeningen

Dette ble klart etter at Helse- og omsorgskomitéen på Stortinget avga sin innstilling om statsbudsjettet for neste år. Stortingsflertallet ber også regjeringen vurdere å øke antall studiesteder for medisin. Stortinget ønsker en vurdering av dette i statsbudsjettet for 2019. 

- Dette er et viktig steg på veien for å ruste primærhelsetjenesten for fremtiden. I dag utdannes nesten halvparten av norske medisinstudenter i utlandet. Disse får liten eller ingen erfaring med primærhelsetjenesten. Norge bør ta større ansvar for å dekke eget legebehov, slik at flere av legene som utdannes også søker seg til kommunene, sier president Marit Hermansen.

Viktig signal til regjeringen

Det er komitéens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti som har dannet flertall for forslagene. Hermansen berømmer partiene for å ha funnet løsninger sammen som regjeringen må fremme for Stortinget.

- Dimensjoneringen av spesialist- og medisinutdanningen i Norge betyr mye for kapasitet og
kvalitet i helsetjenesten. For å nå nødvendig antall studieplasser i Norge, bør det opprettes minimum 40 nye studieplasser for medisin årlig. Tiden er moden for å utrede en samarbeidsmodell mellom Universitetet i Bergen og Universitetssykehuset i Stavanger for å nå målet, poengterer Hermansen.