- Krevende hvis dette budsjettet blir stående

Legeforeningen ga klar beskjed da de møtte helse- og omsorgskomiteen og finanskomiteen i høring om statsbudsjettet.
Hermansen-og-Mjåset-høring
HØRING: Marit Hermansen og Christer Mjåset under helse- og omsorgskomiteens høring. Til venstre sitter Tor Levin Hofgaard, president i Norsk psykologforening. FOTO: Vilde Baugstø/Legeforeningen

- Først og fremst haster det med en tydeligere rekrutteringssatsning i fastlegeordningen.

Slik innledet Legeforeningens President, Marit Hermansen, den andre av høringene som Legeforeningen har deltatt på i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019.

Viktig å revitalisere fastlegeordningen

Christer Mjåset, visepresident i Legeforeningen og leder for Yngre Legers forening, deltok også på høringene i Stortingets helse- og omsorgskomité og i finanskomiteen. Overfor helse- og omsorgskomiteen påpekte presidenten og visepresidenten hvor viktig det er å revitalisere fastlegeordningen.

- Fastlegekrisen går ikke over selv om vi nå er enige om problembeskrivelsen. Regjeringens økning til rekruttering på 15 millioner må derfor styrkes vesentlig i budsjettet. Hvert år de neste fem årene må det rekrutteres inn minst 500 nye fastleger, sa Hermansen og påpekte at 500 ALIS-stillinger vil koste om lag 100 millioner kroner per år.

Skjerm spesialisthelsetjenesten

Både overfor finanskomiteen og helse- og omsorgskomiteen, var Hermansen og Mjåset tydelig på at spesialisthelsetjenesten måtte skjermes for ytterligere effektiviseringskrav.

Hermansen understreket at det ville bli krevende for sykehusene dersom dette budsjettet blir stående.

-Sykehusene gjennomfører allerede storstilt effektivisering på mellom 500 millioner til 1 milliard. Sykehusene brukte eksempelvis 500 millioner kroner mer på kreftmedisiner i 2017 sammenlignet med året før. Dette beløpet vil bare øke i takt med medisinsk utvikling, sa Hermansen og understreket at de økte kostnadene til dyre medisiner og økte rentekostnader på investeringer fra 2018, må tas fra driftsbudsjettene til sykehusene.

Flere LIS1-stillinger

Christer Mjåset fremla behovet for 200 flere LIS1-stillinger, både for helse- og omsorgskomiteen og finanskomiteen.

- Siden sittende regjering tiltrådte har antallet LIS1-stillinger vært uendret og skapt en flaskehals for spesialiseringsløpet for leger, både for sykehus og i allmennpraksis, sa Mjåset.

Han påpekte at det med dagens situasjon vil det i 2030 være minst 2500 leger som ikke får påbegynt sin spesialisering.

- Derfor trenger vi 200 flere LIS1-stillinger nå, sa Mjåset.

De skriftlige innspillene fra Legeforeningen kan lastes ned i sin helhet under.