2018

- Svekker kvaliteten på spesialistutdanningen

Helsedirektoratet ignorerer entydige og klare anbefalinger fra spesialitetskomitéene om obligatoriske læringsaktiviteter i legers spesialistutdanning.
MaritKontorNær
FØLGER SAKEN: Marit Hermansen reagerer på at myndighetene overprøver entydige råd fra spesialitetskomitéene. Foto: Arne Vatnøy/Legeforeningen

- Spesialistutdanningen må ivareta befolkningens trygghet for at de mottar lik og høykompetent medisinsk behandling, uansett hvor de bor. Uten obligatoriske læringsaktiviteter, er det en betydelig risiko for at legene ikke oppfyller minimumskravene som må til for å bli kvalifisert spesialist, sier president Marit Hermansen.

Torsdag denne uken ble læringsmål del 2 og 3 for alle legespesialiteter kjent. Helsedirektoratet har ikke tatt til følge rådet om å inkludere minimumskrav til gjennomførte prosedyrer i læringsmålene. Direktoratet kunne gjort dette ved å ta i bruk en unntaksbestemmelse i spesialistforskriften.   

Nasjonal felles standard sikrer likeverdig kvalitet

Spesialitetskomitéene og Legeforeningen har hele veien vært tydelig på at helsemyndighetene må sikre en nasjonal felles standard på spesialistutdanningen. Obligatoriske læringsaktiviteter sikrer kompetanseoverføring og kunnskap på tvers av geografiske skillelinjer og arbeidssted.

- Det er et paradoks at myndighetene overprøver det entydige faglige rådet om minimumskrav til læringsaktiviteter, all den tid det overordnede målet er høy og felles nasjonal faglig kvalitet på utdannede spesialister, poengterer Hermansen.

Legeforeningen vil følge saken tett videre.

Se egen sak, med videointervjuer av fagmiljøene, på nettsidene til Dagens Medisin.

Se læringsmål del 2 og 3 for alle legespesialiteter.