2018

- Tusen, tusen takk!

Engasjementet var stort under Fastlegedagen. Utallige gratulasjoner og hilsener, og hundrevis av bilder fra hele landet ble delt med emneknaggen #alletrengerfastlegen.
Vilde Baugstø
6. desember 2018
bildekollasje sendt inn av fastleger. foto: privat
MARKERING: Fastlegedagen vekket engasjement over hele landet. Bildekollasj: Privat/Legeforeningen

Se videoen fra Fastlegedagen nederst i saken!

Gratulasjonene strømmet på da Fastlegedagen ble markert onsdag 5. desember. Hundretalls hilsener ble levert til fastleger over hele landet, under emneknaggen #alletrengerfastlegen, fra både sentrale helsepolitikere, sykehusleger, tillitsvalgte, fastleger selv og folk flest. Stolte fastleger og lojale støttespillere bar buttons med budskapene "Alle trenger fastlegen" og "Slå ring om fastlegeordningen". 

- Tusen, tusen takk til alle som har vært med på å markere Fastlegedagen. Og spesielt takk til alle medlemmene, studenter, sykehusleger og ikke minst – fastlegene. Dette har vært en historisk markering, sier president i Legeforeningen, Marit Hermansen. 

Viser betydningen av fastlegeordningen

Hermansen understreker at det er viktig å holde trykket oppe også fremover:

- Vi skal fortsette kampen for å bevare fastlegeordningen. Vi har noe verdifullt å ta vare på.

Fastlegedagen er en dag for å markere en av de viktigste bærebjelkene i det norske helsevesenet: Fastlegeordningen.

- Det store engasjementet viser hvor viktig fastlegeordningen er, og hvor stole fastlegene er av yrket sitt. Uten fastlegeordningen, vil helsevesenet knele, sier Hermansen.

Helsedirektoratets konferanse Fastlegekonferansen ble arrangert samme dag som Fastlegedagen. Her var blant annet deltakere fra Legeforeningen, KS og departementet til stede. Tiltak og løsninger for den pressede situasjonen fastlegeordningen befinner seg i, ble diskutert.

Endret fastlegerolle

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke fra Helse- og omsorgsdepartementet understreket betydningen av fastlegeordningen.

- Gratulerer med Fastlegedagen! For oss er imidlertid hver dag en fastlegedag, for vi tenker på fastlegenes arbeidssituasjon ofte, sa hun og pekte på hvordan fastlegerollen har endret seg de siste årene:

- Den nye fastlegen er en kvinne i 30-årene. Det har betydning for hvordan ordningen skal se ut i fremtiden. Dette er en generasjon som har andre forventninger enn de som jobber i tjenesten i dag, sa Jahrmann Bjerke.

Hun erkjente at arbeidsmengden til fastlegene nå har blitt for stor, og informerte om at om ni måneder vil en rapport med evaluering av fastlegeordningen være klar.

Ta vare på entusiasmen

- Ni måneder er lenge å vente for en fastlege som hver eneste dag står i en krevende arbeidssituasjon, kommenterte Marit Hermansen under sitt innlegg på konferansen.

- Det er ikke entusiasmen for faget, pasientene, menneskemøtene som forsvinner. Ikke entusiasmen for selve fastlegeordningen. Men det er de lange dagene, mengden oppgaver og følelsen av å ikke strekke til, som slukker gnisten i fastlegekorpset, sa legepresidenten og la til:

- Vi må ta vare på denne entusiasmen. Det er grunnen til at vi i dag velger å markere Fastlegedagen.