2018

- Viktig med det kliniske fokuset i digitaliseringen

Legeforeningens stand under EHiN-konferansen var populær, både blant leger og andre som interesserer seg for e-helse.
Legeforeningens stand under EHiN-konferansen - Fotograf: Anne-Lene Molland
Legeforeningens stand under EHiN-konferansen - Fotograf: Anne-Lene Molland

EHiN er Norges største e-helsekonferanse, med flerfoldige foredrag og stands der man kan møte bedrifter og organisasjoner som alle arbeider med helseteknologi. Legeforeningen deltok for femte året på rad, både med deltakere under de ulike foredragene, men også med egen stand der Fagavdelingen var godt representert..

Gode samtaler

 Under EHiN har det vært viktig for Legeforeningen å møte utviklere og leverandører, offentlige premissgivere, forskningsmiljøer, helseforetak, kommuner og kolleger som alle har betydning for fremveksten av digitale helsetjenester.

- Vi har hatt mange nyttige samtaler  her, og det er også noe av målet med tilstedeværelsen. Digitalisering innenfor helsevesenet er selvsagt veldig viktig for legene, sier leder av IT-utvalget i Legeforeningen, Kjartan Olafsson.

Legenes synspunkter

Han presiserer at det er viktig med legenes synspunkter i debatten om digitale helsetjenester.

- Det er mye forbrukerfokus i digitaliseringen av helsetjenester, noe vi selvsagt er positive til, men det er også viktig å få inn det kliniske perspektivet og involveringen av helsepersonell, sier Olafsson.