2018

Befolkningen etterlyser investeringsplan for helsetjenesten

Marit Hermansen advarte mot eskaleringen av et todelt helsevesen og fremhevet behovet for en nasjonal investeringsplan under fremleggelsen av Helsepolitisk barometer 2018.
Samfunnspolitisk avdeling
10. april 2018
MaritVeldigAlvorlig
ADVARER: President Marit Hermansen advarer mot eskaleringen av et todelt helsevesen. Foto: Arne Vatnøy/Legeforeningen

Årets undersøkelse viser at over halvparten av befolkningen mener vi allerede har et todelt helsevesen. Bare en tredjedel ser for seg at kvaliteten i de offentlige helsetjenestene vil styrkes i årene framover. Nesten like mange mener kvaliteten vil være dårligere 20 år fram i tid sammenlignet med dagens standard.

Todelt helsevesen øker forskjellene

I undersøkelsen mener bare halvparten at alle får lik tilgang til behandling uavhengig av personlig økonomi. Marit Hermansen mener tilbakemeldingen fra befolkningen gir grunn til bekymring.

- Barometeret viser at befolkningen er urolige for kvaliteten på fremtidens helsetjenester. Presset på tjenestene øker, med flere oppgaver og et knallhardt effektiviseringsregime. Over tid vil dette kunne gå utover kvaliteten på pasientbehandlingen og tilliten til de offentlige helsetjenestene, sier Hermansen.

Ifølge Hermansen er konsekvensen av dette et todelt helsevesen, hvor forskjellene øker.

Legeforeningen har solid støtte i befolkningen for forslaget om å innføre en nasjonal investeringsplan for helsetjenesten. 72 prosent av befolkningen støtter en slik plan.

- Vi har foreslått en nasjonal investeringsplan etter modell fra nasjonal transportplan, som en konkret løsning. Dette vil sikre en mer langsiktig og forutsigbar finansiering av den offentlige helsetjenesten, understreker legepresidenten.

Kjerneverdier i fastlegeordningen under press

Befolkningens tilbakemeldinger om hva som er viktigst for dem i møte med fastlegen, er tydelige. 61 prosent mener det viktigste er god kjennskap til sykdomshistorien, mens 58 prosent svarer at god tid under konsultasjon er viktigst for dem.

- Kontinuiteten i lege-pasient forholdet  og at fastlegen tar seg god tid er kjerneverdier som utmerker seg. Økende rekrutteringssvikt og press på ordningen vil svekke kontinuiteten og tiden til pasientene. Det betyr at de to viktigste verdiene i fastlegeordningen nå står i fare for å forvitre, advarte Hermansen.

Til tross for en kraftig advarsel om at vi står på terskelen til en alvorlig fastlegekrise, minner Hermansen om betydningen av en vellykket fastlegeordning.

- Fastlegeordningen kjennetegnes av høy tilgjengelighet for pasientene. Leger som behandler og sorterer for at sykehusene kan prioritere de som trenger det mest, sikrer hele befolkningen tilgang til medisinsk ekspertise i hele landet. Dette er unikt. Politikerne har nå innsett alvoret i situasjonen, men det er fortsatt ikke samsvar mellom ord og handling, sier Hermansen.

Helsepolitisk barometer er en undersøkelse av Kantar TNS som kartlegger befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål. Fremleggelsen av barometeret samler flere helsepolitiske aktører, interesse- og pasientorganisasjoner og politikere til debatt om status og veien videre for helsevesenet.

Les hele undersøkelsen her