2018

Brennpunkt om takstrefusjonssystemet

Kveldens NRK Brennpunkt tar blant annet for seg fastlegenes refusjonssystem. Legeforeningen har svart redaksjonen skriftlig.
preview_COLOURBOX31320462
LEGEFORENINGEN SVARER BRENNPUNKT OM FASTLEGENES REFUSJONSSYSTEM. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Legeforeningen har vært i kontakt med Brennpunkt-redaksjonen i forbindelse med dokumentaren «Legekoden» som sendes onsdag 2. mai.

Riktig takstbruk er viktig, og misbruk av systemet er uakseptabelt. 4 500 fastleger bruker normaltariffen fast. Legeforeningens erfaring er at det er svært få som misbruker takstsystemet.

Legeforeningen deltar ikke i selve dokumentaren i kveld, men har fått tilbud om å kommentere den i etterkant.

Etter en grundig helhetsvurdering, har Legeforeningen besluttet å kun kommentere tematikken skriftlig. Beslutningen om å kun svare skriftlig, er gjort på bakgrunn av en rekke forhold og opplysninger som Legeforeningen er gjort kjent med.

En rekke fastleger har blitt kontaktet av Brennpunkt-redaksjonen i forbindelse med dokumentaren. Legeforeningen har gjennom medlemmer fått innsyn i redaksjonens journalistiske fremgangsmåte – og følgelig gitt råd og bistand til dem som har tatt kontakt. Redaksjonens fremgangsmåte preges i flere tilfeller av å være uryddig, mangelfull og virkemiddelbruken fremstår som uproporsjonal, gitt de presseetiske kravene som er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

I tillegg har Legeforeningen vært i kontakt med pasienter som har blitt oppsøkt av Brennpunkt-redaksjonen. Her har det kommet frem ytterligere opplysninger som forsterker kritikken av redaksjonens fremgangsmåte.

Legeforeningen har, på bakgrunn av alle disse forholdene, ikke tillit til at Brennpunkt-redaksjonen evner å fremstille og formidle opplysningene som ville blitt gitt i et eventuelt tv-intervju på en balansert og god måte.

Legeforeningen har ikke sett innholdet i kveldens program. Leder i Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren, har oversendt en skriftlig, overordnet kommentar om tematikken til redaksjonen. Dette svaret er vedlagt.