En seier for kollektivt vern

- Natt til onsdag 24. januar 2018 vil bli stående som en milepæl for den norske modellen, skriver president Marit Hermansen.

Etter en lang og krevende konflikt, kom Akademikerne til enighet med Spekter om en ny tariffavtale i sykehus.

Til tross for en stadig sterkere individualisering av arbeidslivet, viser den nye avtalen at kampvilje og felleskap fortsatt nytter: At vi står sterkere sammen enn hver for oss.   

Vi sto sammen for kollektivt vern. Og vi lykkes til slutt.

Det er store og viktige spørsmål som partene er blitt enige om: Vi har avtalefestet kollektivt rullerende arbeidsplaner. Gravide i siste trimester får vaktfritak. Overgangsordningen for LIS i gammel ordning sikres. Overleger i deltidsstillinger får sin utdanningspermisjon, og vi har sikret godt vern i avviklingen av sommerferien. Spekter og Legeforeningen har blitt enige over møtebordet. Vi unngikk nye runder i rettssalen.

Dette er en seier for partssamarbeidet.

En av våre største lyrikere har sagt det godt: "Der hvor ingen kamp er, kan der heller ingen seier komme". Bjørnsons ord er treffende. Det er ofte slik at det som er verdt å kjempe for – også koster. Akademikerne og Spekter har vært i konflikt om arbeidstid siden 2016. Seieren i Arbeidsretten viste at vår kamp var berettiget.

OPPNÅDDE ENIGHET: F.v. Christer Mjåset, Anja Fog Heen, Marit Hermansen, Jon Helle og Anne-Karin Rime. Foto: Daniel Wærnes/Legeforeningen
OPPNÅDDE ENIGHET: F.v. Christer Mjåset, Anja Fog Heen, Marit Hermansen, Jon Helle og Anne-Karin Rime. Foto: Daniel Wærnes/Legeforeningen

Men nå skal vi se fremover.

I de intense forhandlingsrundene før blekket endelig traff papiret, var det stor vilje fra begge parter til å finne en løsning. Det lover godt for det videre samarbeidet for å løse de mange utfordringene sykehusene står overfor: Rivende medisinsk utvikling, stramme budsjetter, omstilling og digitalisering. Tillit i partssamarbeidet er selve fundamentet for å gi trygg og god pasientbehandling i møte med en omskiftelig fremtid. Nå må vi sammen bygge sten på sten slik at grunnmuren blir solid.

Det har vært krevende vurderinger og beslutninger, utfordrende diskusjoner og uenigheter underveis. Vi hadde ikke kommet hit uten samhold og lagånd. Medlemmer, tillitsvalgte og Akademiker-fellesskapet har stått last og brast i denne kampen. Og vi har hatt en samlet fagbevegelse i ryggen.

Jeg er svært takknemlig for dette fellesskapet. Og ydmyk over den tilliten som er vist oss.

Vi fikk til dette sammen.

Tusen takk!

Marit Hermansen

Innlegget kan også leses på nettsidene til Dagens Medisin.