Enighet mellom Spekter og Legeforeningen

- Vi er fornøyd med å ha kommet fram til en forhandlingsløsning om ny tariffavtale mellom Spekter og Legeforeningen for helseforetakene. Vi legger en krevende tid bak oss, og er enige om å se framover og i fellesskap utvikle tariffavtalen videre.
MaritKontorNær
SEIER FOR KOLLEKTIVT VERN: - Enigheten vil bidra til å skape ro i sykehusene, sier Marit Hermansen. Foto: Arne Vatnøy/Legeforeningen

Det sier Sylvia Brustad, direktør for Spekter Helse i Arbeidsgiverforeningen Spekter, og Marit Hermansen, president i Den norske legeforening.

Løsningen innebærer at arbeidsplanene skal settes opp etter fast rullerende mønster, og slik at det kan legges til rette for å planlegge for ulike typer langtidsfravær og ferie.

- Enigheten vil bidra til å skape ro i sykehusene, sier Hermansen.

- Dette gir forutsigbarhet både for den enkelte lege og for helseforetakenes planlegging, sier Brustad.

Spekter og Legeforeningen har også kommet til enighet om en løsning for leger i spesialisering og tilrettelegging av arbeidstiden for gravide leger i siste trimester.

Nattens forhandlingsdelegasjon fra Spekter og Legeforeningen/Akademikerne

En styrke for partssamarbeidet

Siden partene har kommet til enighet gjennom forhandlinger, vil det ikke nå være nødvendig med ny behandling av saken i Rikslønnsnemnda.

- Det er viktig at partene har funnet frem til enighet. Dette styrker partssamarbeidet og den norske modellen, fastslår Brustad og Hermansen.

Protokollene er vedlagt (PDF).