2018

Fastlegesituasjonen kraftig forverret

I fem av de ti største kommunene i Norge, har fastlegesituasjonen forverret seg det siste året.
oversikt-K10_artikkelbilde_3
KRITISK: Kun tre av landets ti største kommuner beskriver seg nå som grønne på fastlegedekningen. Montasje: Anne-Lene Molland/Legeforeningen

Sommeren 2017 gjorde VG en stor kartlegging av rekrutteringssituasjonen i kommunene. Nesten halvparten av kommunene, hele 198 av 425 kommuner, ga uttrykk for at de hadde utfordringer med å rekruttere fastleger.

Alle kommuner i Norge har i høst fått en e-post fra Legeforeningen, der de blir bedt om å svare på om og hvordan situasjonen har utviklet seg siden sommeren 2017.

Kun tre grønne kommuner

I fjor beskrev åtte av de ti største kommunene seg selv som grønne kommuner. I år er dette tallet nede i tre kommuner. Til nå viser kartleggingen at situasjonen i Stavanger har gått fra grønn til rød, i Bergen fra grønn til rød, i Kristiansand fra grønn til rød, i Trondheim fra grønn til oransje og i Tromsø fra grønn til oransje. I sentrale Østlandskommuner som Oslo, Bærum, Sandnes, Drammen og Fredrikstad er situasjonen uendret, sammenliknet med i fjor.

- I fem av landets ti største kommuner har rekrutteringen av fastleger gått fra vondt til verre. Det sier en hel del om hvor raskt denne utviklingen går, sier Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen.

Gjenstår mye for å løse krisen

Det siste året har en hel rekke kommuner rykket ut og varslet om at fastlegeordningen lokalt står i fare for å knele. Mange kommuner, som Bergen, Harstad, Tromsø og Kristiansand, har etterlyst strakstiltak. I tillegg har fastlegene lokalt sagt tydelig ifra om utfordringene de står i, gjennom kronikker, innlegg og i avisartikler.

I oktober ble det enighet mellom Legeforeningen og staten om fastlegenes normaltariff, i tillegg til enighet om raskt å få på plass flere fastleger, få ned pasientlistene og at fastlegene skal kompenseres økonomisk for dette. Den gang understreket president i Legeforeningen, Marit Hermansen, imidlertid at det fortsatt gjensto mye for å løse fastlegekrisen.

- Enigheten om protokollen, og bevilgningene til ALIS og spesialistutdanning, er en god start. Nå har myndighetene endelig forpliktet seg, og innsatsen de neste årene vil være avgjørende. Kampen er på ingen måte over, jobben begynner nå, sa Hermansen.