Frykter konsekvenser ved manglende autorisasjon

Nyutdannede leger fra en rekke EØS-land frykter at de ikke vil få svar på søknaden om autorisasjon før studentlisensen utgår 1. september.
COLOURBOX14416237
Nyutdannede leger frykter manglende autorisasjon

Legeforeningen har de siste dagene fått henvendelser fra nyutdannede leger som er uteksaminert fra Polen og andre EØS-land. Legene frykter at de ikke vil få svar på søknaden om autorisasjon i tide.

Tre måneders saksbehandlingstid

Helsedirektoratets saksbehandling er på tre måneder. Dette vil innebære at legene ikke vil få autorisasjon før oppstart av LIS1/turnus rundt 1. september 2018.

Gjentar seg

Legeforeningen var også i kontakt med Helsedirektoratet om den lange saksbehandlingstiden for søknader om autorisasjon for denne gruppen på samme tid i fjor. Direktoratet informerte da at det var iverksatt en rekke tiltak for å prioritere behandlingen av sakene, og at direktoratet ville arbeide videre med ulike løsninger for å unngå liknende utfordringer framover.

Legeforeningen sender nå brev til Helsedirektoratet der det blant annet bes om en snarlig redegjørelse for når direktoratet forventer å få ferdigbehandlet sakene, og hvordan situasjonen for søkere som eventuell ikke får autorisasjon i tide kan løses.

Brevet er tilgjengelig for nedlasting.