Går sammen med pasientene om kloke helsevalg

- Blant 1528 leger som har svart på Legeforeningens undersøkelse, mener 90 prosent at overbehandling er et problem i norsk helsevesen.
ketil stordal-red
LANSERTE KAMPANJEN: Ketil Størdal ønsker mer dialog mellom lege og pasient i valg av behandling. Foto: Vilde Baugstø

Det fortalte Ketil Størdal, talsperson for Legeforeningens kampanje «Gjør kloke valg» og leder i Norsk barnelegeforening, under lanseringen av kampanjen på Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo torsdag denne uken.

Formålet med kampanjen «Gjør kloke valg» er å redusere overdiagnostisering og overbehandling, som øker risikoen for belastning, skader og komplikasjoner. Gjennom grundig dialog og samarbeid skal lege og pasient sammen komme frem til de kloke valgene. Kampanjen bygger på et globalt initiativ («The Choosing Wisely Campaign») som allerede er lansert i over 20 land.

Få ned variasjon

Kampanjen har også som mål å få ned de uforklarlige variasjonene i behandling mellom norske sykehus.

- I Finnmark og Nordland utføres det for eksempel dobbelt så mange mandeloperasjoner som i Oslo, Bergen og Trondheim, påpekte Størdal.

President Marit Hermansen forklarte hvorfor Legeforeningen har valgt å engasjere seg i kampanjen. Hun understreket at «Gjør kloke valg» først og fremst skal være en kvalitetskampanje initiert av fagmiljøene, og at det ikke er en sparekampanje.

- Det overordnede målet med kampanjen er bedre og tryggere helsetjenester. Når vi nå skal gjøre mindre, er det for å gjøre det bedre og tryggere, ikke for å spare penger, påpekte Hermansen.

Invitasjon til pasienten

Legen skal identifisere de områdene der man vet at det oftest skjer overbehandling, for deretter å ta initiativ til en samtale med pasienten om dette. Hver fagmedisinsk forening har i tillegg utarbeidet fem anbefalinger med tester, prosedyrer eller behandling som de mener kan være unødvendige. Pasienten på sin side inviteres til å stille konkrete spørsmål til legen om hva overbehandling og overdiagnostikk er, og hva konsekvensene av for mye medisin kan være.

Invitasjonen til pasientene om å stille spørsmål, er nettopp en invitasjon og ikke en pekefinger, forklarte Hermansen.

- Det er heller ikke sånn at vi nå overlater ansvaret til pasientene. Det vi ønsker er at legen og pasienten sammen skal gjøre de kloke valgene, understreket hun.

Også Norsk pasientforening har engasjert seg i og støtter kampanjen.

- Mange pasienter opplever at de ikke har et godt nok grunnlag for å forstå eget sykdomsforløp og hva behandlingen innebærer, forklarte generalsekretær Tove Hanche-Olsen.

Hun pekte derfor på de fire spørsmålene pasienten bør stille legen, disse ligger ute på kampanjens nettsider, som en god inngang for pasienten til å få mer kunnskap.

 

Les også kronikken «For mye, for lite – eller akkurat passe?» i Tidsskrift for Den norske legeforening.