Høring om ambulansefly i Stortinget

President Marit Hermansen og leder i Finnmark legeforening, Paul Olav Røsbø, uttrykte bekymring for ambulanseflyberedskapen i Nord-Norge i stortingshøringen 24. mai.

Hermansen og Røsbø vektla at dagens situasjon, med redusert tilgjengelighet på fly og piloter, er uholdbar for pasientsikkerheten.

- Vi må ha forsvarlig akuttberedskap i hele landet. Og vi må med sikkerhet kunne forsikre befolkningen om at de kan ha den samme tilliten til at de er ivaretatt, uavhengig av driftsmodell eller ekstern operatør, understreket Hermansen overfor politikerne i Helse- og omsorgskomitéen.

Kvalitet og pris

Legeforeningen har tidligere advart mot mulige negative konsekvenser av anbudskonkurranser i denne kritiske delen av akuttberedskapen. Luftambulansetjenesten opererer under de vanskeligste forhold. Opplysningene om anbudskonkurransen tyder på at kvaliteten på tilbudet er blitt nedprioritert.

Røsbø hadde en klar oppfordring til komitéens medlemmer.

- Livsviktige offentlige tjenester må ikke forringes ved at man undervurderer verdien av erfaring og kunnskap hos personellet som er bygget opp over lang tid, poengterte Røsbø.

Forventer snarlig løsning

Hermansen avsluttet med å understreke at Legeforeningen forventer en snarlig løsning på en uholdbar beredskapssituasjon.

- Vi har vektlagt hensyn til faglighet, stabilitet og trygghet i vårt skriftlige innspill til komiteen. Jeg både forventer og har tiltro til at helseforetakene og helseministeren finner en løsning i denne hastesaken – og lærer av prosessen for fremtiden, sa en tydelig Hermansen.

Legeforeningens og Finnmark legeforenings skriftlige innspill til Helse- og omsorgskomitéen er vedlagt.