Kritisk til overtredelsesgebyr

Det viktigste tiltaket for å redusere feil i blåreseptordningen, er god informasjon ut til legene som skal forvalte ordningen.
bilde av lege med resept
ETTERLYSER GOD INFORMASJON OG BESLUTNINGSSTØTTE: Feil i blåreseptforskriften skyldes oftest misforståelser og manglende kunnskap. Foto: Colourbox

Regjeringen har bedt om høringssvar på sitt forslag om innføring av overtredelsesgebyr som en reaksjonsmulighet ved brudd på apotekloven, legemiddelloven og hvis leger misbruker blåreseptordningen.

Blå resept sørger for at pasienten får dekket deler av medisinutgiftene sine av staten dersom han eller hun har alvorlig og langvarig sykdom.

Feil virkemiddel

I sitt høringssvar støtter Legeforeningen endringene i apotekloven og legemiddelloven. Men foreningen er kritisk til forslaget om overtredelsesgebyr for feil i blåreseptforskriften.

Det er viktig at regelverket for blåreseptordningen følges, men Legeforeningen mener likevel at overtredelsesgebyr er feil virkemiddel.

Trenger god informasjon

Legens forskrivning av blåresept skiller seg i stor grad fra overtredelsene av apotekloven og legemiddelloven, ettersom legen selv ikke har noen økonomiske insentiver eller egen vinning av slik forskrivning. Feil skyldes som oftest misforståelser og manglende kunnskap.

Det viktigste tiltaket for å redusere feil vil derfor være god informasjon ut til legene som skal forvalte ordningen. Bedre beslutningsstøtte for å sikre riktig forskrivning må også på plass i journalsystemene.

Regelverket for blåreseptforskriften må være tydelig og lett anvendelig.

Last ned hele høringssvaret til Legeforeningen under.