2018

Legeforeningens landsstyremøte 2018 åpner i dag

Under årets landsstyremøte blir det blant annet bred helsepolitisk debatt om fastlegeordningen, spesialistutdanningen og arbeidsmiljø i sykehus. Det hele finner sted på Soria Moria i Oslo.
Soria Moria-solnedgang-lite
HELSEPOLITISK VERKSTED: Landsstyremøtet finner sted i naturskjønne omgivelser på Soria Moria i Oslo. Foto: Legeforeningen/Thomas Barstad Eckhoff.

Tirsdag formiddag åpner Legeforeningens landsstyremøte på Soria Moria Hotell og Konferansesenter. 148 delegater, medlemmer, stortingspolitikere og representanter fra myndighetene har meldt seg på årets landsstyremøte.

Fra tirsdag 29. mai til torsdag 31. mai blir det politiske debatter, helsefaglige diskusjoner og sosialt fellesskap. Den formelle åpningen av landsstyremøtet skjer med kunstneriske innslag, prisutdelinger og åpningstalen til president Marit Hermansen.

Helsepolitisk debatt om fastlegeordningen

I løpet av det siste året har det blitt avdekket at fastlegeordningen er i en alvorlig situasjon. Tung arbeidsbelastning, stadig lengre arbeidsuker, manglende finansiering og en svært omfattende oppgaveportefølje gjør at tjenesten er presset. Kommuner over hele landet melder om problemer når det kommer til å rekruttere kvalifiserte søkere til sine fastlegehjemler.

Problemstillingen for den helsepolitiske debatten i år er derfor: Hva må gjøres for å styrke fastlegeordningen og de øvrige legetjenestene i kommunene?

I det politiske panelet sitter helseminister Bent Høie (H), Olaug Bollestad (KrF), Kjersti Toppe (Sp) og Ingvild Kjerkol (Ap). Selve debatten vil ledes av Markus Moe, ansvarlig redaktør i Dagens Medisin.

Arbeidsforholdene i sykehus under lupen

Under fjorårets landsstyre ble det stilt spørsmål ved om den norske modellen, som bygger på konstruktivt samarbeid mellom arbeidslivets parter, står for fall. I kjølvannet av diskusjonen har rådgivingsselskapet Rambøll fått i oppdrag av Legeforeningen å se nærmere på sykehuslegers opplevde arbeidsforhold.

Resultatet av undersøkelsen vil bli presentert for landsstyret, før et eget arbeidslivspanel diskuterer funnene og hvordan det egentlig står til med den norske modellen.

I panelet sitter Arnt Olaf Storeng (organisasjonspsykolog og managing consultant i Rambøll), Pål Molander (direktør i Statens arbeidsmiljøinstitutt), Jan Fredrik Andresen (direktør i Helsetilsynet) og Sylvia Brustad (direktør i Spekter Helse).

Legeforeningen ønsker med dette alle hjertelig velkommen til årets landsstyremøte!

Legeforeningens landsstyremøte 2018 finner sted på Soria Moria Hotell og Konferansesenter i Oslo, i perioden tirsdag 29. mai kl. 11.00 til torsdag 31. mai kl. 16.00.

Benytt landsstyremøtets egen hashtag på Twitter: #dnlf2018

Last ned fullstendig program for Legeforeningens landsstyremøte 2018.