Leve hele livet: Legeforeningens syv innspill

Legeforeningen stilte 1. oktober på høring i helse- og omsorgskomiteen om Stortingsmeldingen Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre.
Kjellaug Enoksen og Marit Hermansen - red
Kjellaug Enoksen (t.v.) og Marit Hermansen. Foto: Anders Vollen

Meldingen er ment å bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstilbudet til eldre.

Legeforeningen fokuserte på meldingens kapittel 7 om helsehjelp og kapittel 8 om sammenheng. Foreningen fremhevet syv innspill på forebygging, bedre hjelp til eldre som kan bo hjemme, legetjenester i sykehjem, spesialisthelsetjenesten, fastlegenes rolle, kompetansebyggende tiltak, og omsorg og smertelindring mot livets slutt.  

Kjellaug Enoksen, leder for Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin og president Marit Hermansen representerte Legeforeningen i høringen.

Hele innspillet og bakgrunnsnotatet kan lastes ned fra høyre side.

Les hele meldingen her.