2018

Markering for 200 flere LIS1-stillinger

Mandag 5. november arrangerer Yngre legers forening (Ylf) og Norsk medisinstudentforening (Nmf) en markering for 200 flere LIS1-stillinger. Det skjer foran Stortinget klokken 17.00.
Hosar-Øren-Mjåset
APPELLANTER: Rannei Hosar, leder i Nmf, Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen og Christer Mjåset, leder i Yngre legers forening, skal alle holde appeller under markeringen.

Alle leger må ha LIS1-stilling for å kunne påbegynne spesialiseringen sin, men køen for å få en slik stilling blir bare lenger og lenger. I 2017 var det 2 037 søkere til 950 plasser, på tross av at mangelen på spesialister er godt dokumentert. Antallet leger som ikke får påbegynt spesialiseringen sin vil bare stige dersom ikke myndighetene åpner opp for å øke antallet LIS1-stillinger.  

Helsedirektoratet har anslått et årlig behov for 1 500 nye leger i arbeidsmarkedet frem mot 2040. De 950 plassene som i dag er tilgjengelige hvert år, er for få til å møte det økende spesialistbehovet i landet. De siste ti årene har vi importert over 40 prosent av spesialistene våre fra utlandet.

Legeforeningen mener at Norge bør være tilnærmet selvforsynt med spesialister, både på grunn av kvalitet, forutsigbarhet – og fordi det er i tråd med våre forpliktelser til WHO. Ett av Legeforeningens krav inn mot neste års statsbudsjett, er 200 flere LIS1-stillinger. Dette vil svare ut mye av spesialistbehovet de neste ti årene.  

Rannei Hosar, leder i Nmf, Christer Mjåset, leder i Yngre legers forening, og Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen, skal alle holde appeller under markeringen.

Legeforeningen oppfordrer alle til å delta på denne viktige markeringen.

Les mer om arrangementet på Facebook.