Medlemsundersøkelse for sykehusleger

Legeforeningen sender i disse dager ut en medlemsundersøkelse om sykehuslegers arbeidssituasjon.
te_ahus-7508
UNDERSØKELSE: Legeforeningen vil kartlegge sykehuslegenes arbeidssituasjon i forberedelsene til årets hovedoppgjør. FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

President Marit Hermansen oppfordrer medlemmene til å svare.

- Medlemmene er vår beste kilde til kunnskap om hva som skjer i helsetjenesten. Det er viktig for oss å sitte på et så godt faktagrunnlag som mulig inn mot årets hovedoppgjør. Jo høyere deltagelse, jo bedre, sier Hermansen. 

Nødvendig å kartlegge situasjonen

Arbeidsgiversiden har flere ganger hatt mangelfull kunnskap og dokumentasjon om arbeidssituasjonen for sykehusleger. Derfor ønsker Legeforeningen å kartlegge situasjonen selv.

Undersøkelsen vil også kartlegge hvilke forhold som er bestemmende for faglig engasjement, trivsel og opplevelsen av å gjøre en god jobb.

Legeforeningen har inngått avtale med Rambøll Management Consulting om gjennomføring av undersøkelsen og analyse av dataene. Ingen enkeltsvar kan identifiseres, og forvaltningen av alle data skjer i tråd med Datatilsynets retningslinjer.