2018

Medlemsundersøkelse om seksuell trakassering

Legeforeningen har nylig sendt ut en medlemsundersøkelse om seksuell trakassering. President Marit Hermansen oppfordrer medlemmene til å svare.
Samfunnspolitisk avdeling
26. april 2018
MaritKontorNær
VIKTIG UNDERSØKELSE: Marit Hermansen oppfordrer medlemmene til å svare på undersøkelsen om seksuell trakassering. Foto: Legeforeningen

I løpet av det siste året har det vært bred offentlig debatt om seksuell trakassering i arbeidslivet og helsesektoren. Legeforeningen ønsker å kartlegge situasjonen og omfanget av seksuell trakassering blant sine medlemmer.

- Viktig i forbedrings- og holdningsarbeid

President Marit Hermansen oppfordrer medlemmene til å svare for å få et så korrekt bilde av situasjonen som mulig.

- Dette er en viktig undersøkelse som jeg oppfordrer medlemmene til å svare på. Det er viktig for at kartleggingen skal bli best mulig. Kunnskapen som undersøkelsen gir oss, vil være viktig i forbedrings- og holdningsarbeid, sier Hermansen.

Undersøkelsen gjennomføres av Legeforeningen og sendes ut til samtlige yrkesaktive medlemmer og studenter. Resultatene vil bli analysert og bearbeidet av forskningsstiftelsen Fafo. Ingen enkeltsvar kan identifiseres, og forvaltningen av alle data vil være i tråd med Datatilsynets retningslinjer.