Menneskerettsdomstolen avviser klagen fra Avisa Nordland

Domstolen i Strasbourg avviser ny behandling av Høyesterettsdommen som ga kirurgen Rastislav Kunda medhold i saken mot Avisa Nordland.
Kunda_Myrbakk
AVVISTE KLAGE: Menneskrettsdomstolen i Strasbourg har satt et endelig rettslig punktum for Kunda-saken. Foto: Tove Myrbakk

I desember 2014 ble Avisa Nordland dømt til å betale Kunda 400 000 kroner for ærekrenkelser. Avisen ble også dømt til å betale 1,3 millioner kroner i saksomkostninger av en enstemmig Høyesterett.

Avisen klaget dommen videre til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, som har vurdert hele saken. De slår enstemmig fast at Høyesterettsdommen var korrekt. Dermed settes det et endelig rettslig punktum i saken.

Prinsipiell betydning

President Marit Hermansen er glad for Menneskerettsdomstolens beslutning.

- Saken har hatt stor prinsipiell betydning og gitt en viktig avklaring for våre medlemmer. Dette har også vært en svært belastende sak for Rastislav Kunda. Vi er derfor svært glade for at Høyesteretts dom er vurdert til å være i tråd med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, sier Hermansen.

Frikjent

Ærekrenkelsen av Kunda skjedde gjennom en rekke artikler i Avisa Nordland sommeren 2010 som omhandlet den såkalte ”Nordlandssykehusskandalen”. Det ble i perioden 2004 til 2010 foretatt en rekke kreftoperasjoner ved Nordlandssykehuset i Bodø som ifølge retningslinjene skulle vært utført ved UNN. Kunda og en kollega var blant legene som utførte disse operasjonene.

Sykehuset fikk i etterkant kritikk fra Helsetilsynet for systemsvikt, mens Kunda ble frikjent. På tross av dette ble Kunda hengt ut i media med fullt navn og bilde, med påstander om feilbehandling og grov medisinsk uforsvarlighet.

Styrker legers rettsikkerhet

Sjefadvokat og assisterende direktør i Legeforeningens sekretariat, Frode Solberg, mener avgjørelsen har gitt en viktig prinsipiell avklaring.

- Menneskerettsdomstolen mener at Høyesteretts dom balanserer hensynet til ytringsfrihet og ærekrenkelsesvernet. Dette er vi glade for. Denne avgjørelsen betyr at retningslinjene som er trukket opp av Høyesterettsdommen får betydning for senere saker og styrker legers rettsikkerhet, sier Solberg.

Les mer på Rett24.