Møt legene på EHiN

På Norges største møteplass for e-helse skal Legeforeningen ha stand og holde flere innlegg. Det skjer i Oslo Spektrum 13. og 14. november.
171031_EHIN_0015
Fra EHiN-konferansen i 2017. FOTO: Ard Jongsma / Still Words Photography

EHiN er Norges største møteplass for e-helse. Et todagers stevne med kunnskapsrike foredragsholdere og en interessert tilhørerflokk. Her samles alle som vil forbedre fremtidens helsetjeneste, kontakter knyttes og ideer utvikles. Vi håper at mange stikker innom vår stand.

Legeforeningen arbeider for bedre informasjonsutveksling i alle deler av helsetjenesten og ønsker dialog om hvordan vi sammen kan gjøre dette. Legeforeningen vil samhandle til det beste for pasienten med god kommunikasjon mellom sykehus og fastleger i nyttige journalsystemer. Leger ønsker seg heldigital flyt i en travel hverdag. For å oppnå det er involvering av helsepersonell på alle nivåer og i alle faser av utviklingen avgjørende. Fremtidens pasientjournaler og helseregistre må utvikles i tråd med helsepersonellets og pasientenes behov.

Det må erkjennes at IKT-systemer både kan utløse gevinster og risiko. Introduksjon av nye løsninger må være basert på tilstrekkelig kunnskap og nøkterne analyser. Pasientenes tillit til helsetjenesten avhenger av en trygghet for at helseopplysninger lagres sikkert og at man selv har kontroll over hvilke opplysninger som er tilgjengelig for aktører i eller utenfor helsetjenesten.

Leger har store forventninger til IKT-løsninger i helsetjenesten, og på stand ønsker vi å møte utviklere og leverandører, kolleger, offentlige premissgivere, forskningsmiljøer, helseforetak og kommuner som alle har betydning for fremveksten av digitale helsetjenester. Ses på EHiN!

Legeforeningen er samarbeidspartner i EHiN og sitter i programkomiteen.