Nye medlemmer i Rådet for legeetikk

Morten Andreas Horn, Thore Andre Henrichsen og Tilde Broch Østborg er nye medlemmer.
nytt raad-legeetikk-599
Rådet for legeetikk

Det var under landsstyremøtet i Ålesund i fjor at det nye Rådet for legeetikk ble valgt. Rådet tiltrådte 1.1. 2018 og sitter til 31.12. 2022. Svein Aarseth ble gjenvalgt som leder, og Siri Brelin ble valgt som nestleder.