Valgt inn i Den europeiske legeforening

Ole Johan Bakke ble lørdag 10. november valgt som visepresident i Den europeiske legeforening (CPME) for perioden 1.1.2019- 31.12.2021.
Ole Johan Bakke
Ole Johan Bakke. Foto: Thomas Barstad Eckhoff

CPME (the Standing Committee of European Doctors) ledes av en Executive Committee (ExCo) bestående av president og fire visepresidenter. Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery, Tyskland ble valgt som president. 

CPME tar opp en rekke spørsmål av betydning for legers yrkesutøvelse og arbeidsvilkår og representerer de europeiske legeforeningene, blant annet overfor EU.

Ole Johan Bakke er kommuneoverlege i Holmestrand og medlem av Legeforeningens sentralstyre.