Ønsker endring av særavtalen for leger i kommunene

Forhandlingen om særavtalen (SFS 2305) mellom Legeforeningen og KS ble brutt i høst. Torsdag 15. mars møttes partene i sentral nemnd.
Nemnda
Nemnda: Hege Mygland (KS) t.v., leder i Nemnda Reidun Wallevik og president i Legeforeningen Marit Hermansen. Foto: Lise B. Johannessen

Legeforeningen mener det er et stort behov for å endre avtalen som regulerer vilkårene for medlemmer som er ansatt i  kommunene.

- Dette vil bli en utfordrende sak, og lokal mobilisering kan bli avgjørende, sier president Marit Hermansen.

Mangler mandat

Legeforeningen har lenge jobbet for å få bedre systemer for arbeidstid på legevakt og et sterkere vern mot for stor arbeidsbelastning. Foreningen har i lengre tid også vært tydelig på behovet for bedre oppfølging av turnuslegene. Det er krevende å finne gode løsninger i disse spørsmålene. I forhandlingene har KS vist liten vilje til å gå inn i nødvendige strukturelle endringer. De viser blant annet til at de mangler mandat fra kommunene til å endre særavtalen.

Løses best i fellesskap

Legeforeningen mener endringer i avtalen løses best i felleskap med KS.

Nemndas avgjørelse vil foreligge i løpet av kort tid. Det er stor sannsynlighet for at spørsmålet om avtalerevisjon bringes inn i vårens hovedoppgjør, i samsvar med Legeforeningens krav. Partene vil da få nye muligheter til å forhandle frem løsninger, samtidig som det er tilknyttet konfliktrett til prosessen.