2018

Oppfordrer medlemmene til å svare

Legeforeningen medlemsundersøkelse om seksuell trakassering avsluttes onsdag 16. mai. President Marit Hermansen oppfordrer medlemmene til å svare.
MaritKontorNær
GIR VIKTIG KUNNSKAP: President Marit Hermansen mener undersøkelsen om seksuell trakassering er viktig i forbedrings- holdningsarbeid. FOTO: Legeforeningen

Undersøkelsen har blitt sendt til alle yrkesaktive medlemmer og studenter i Legeforeningen. Målet med undersøkelsen er å kartlegge situasjonen og omfanget av seksuell trakassering blant medlemmene.

- Viktig undersøkelse

President Marit Hermansen oppfordrer medlemmene til å svare for å få et så korrekt bilde av situasjonen som mulig.

- Dette er en viktig undersøkelse som jeg oppfordrer medlemmene til å svare på. Det er viktig for at kartleggingen skal bli best mulig. Kunnskapen som undersøkelsen gir oss, vil være viktig i forbedrings- og holdningsarbeid, sier Hermansen.

Undersøkelsen gjennomføres av Legeforeningen og sendes ut til samtlige yrkesaktive medlemmer og studenter. Resultatene vil bli analysert og bearbeidet av forskningsstiftelsen Fafo. Ingen enkeltsvar kan identifiseres, og forvaltningen av alle data vil være i tråd med Datatilsynets retningslinjer.