Oppfordrer sykehusleger til å svare

Legeforeningens medlemsundersøkelse for sykehusleger er nå sendt ut. President Marit Hermansen oppfordrer alle til å svare på undersøkelsen.
MaritBreddeBlidHavet
ØNSKER SOLID FAKTAGRUNNLAG: Marit Hermansen sier at høy deltakelse i undersøkelsen er viktig i forberedelsene til årets hovedoppgjør. Foto: Arne Vatnøy/Legeforeningen

Medlemsundersøkelsen ble sendt ut til samtlige medlemmer i sykehus 22. februar. Gjennom undersøkelsen vil Legeforeningen sikre seg best mulig informasjon om sykehuslegers rammevilkår i forberedelsene til årets hovedoppgjør.

- Beste kilde til kunnskap

- Medlemmene er vår best kilde til kunnskap om hva som skjer ute i helsetjenesten. Det er viktig for oss å sitte på et så godt faktagrunnlag som mulig inn mot årets hovedoppgjør. Jo høyere deltagelse, jo bedre, sier Hermansen, sier Hermansen.

Arbeidsgiversiden har flere ganger hatt mangelfull kunnskap og dokumentasjon om arbeidssituasjonen for sykehusleger. Derfor ønsker Legeforeningen å kartlegge situasjonen selv.

Undersøkelsen vil også kartlegge hvilke forhold som er bestemmende for faglig engasjement, trivsel og opplevelsen av å gjøre en god jobb.

Legeforeningen har inngått avtale med Rambøll Management Consulting om gjennomføring av undersøkelsen og analyse av dataene. Ingen enkeltsvar kan identifiseres i undersøkelsen og forvaltningen av alle data vil være i tråd med Datatilsynets retningslinjer.