Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

2018

Oppstartsmøte i trepartssamarbeidet

Helseministeren møtte Legeforeningen og KS til første møte i trepartssamarbeidet. - Vi forventer strakstiltak for å løse utfordringene i fastlegeordningen, sier president Marit Hermansen.
Trepartssamarbeid-Oppstart
Helseminister Bent Høie inviterte til oppstartsmøte i trepartssamarbeidet om fastlegeordningen. Foto: Daniel Wærnes/Legeforeningen

Desember ble det bestemt at trepartssamarbeidet mellom Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), KS og Legeforeningen skulle gjenopptas.

Tirsdag samlet partene seg til det aller første møtet. Fra Legeforeningen deltok president Marit Hermansen, leder i Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren og leder i Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin.

- Partene er enige om at situasjonen i fastlegeordningen er alvorlig. Vi har forventninger til at trepartssamarbeidet vil få fart på å finne løsninger, både på kort og på lang sikt, sier Hermansen.

Legeforeningen mener man ikke kan vente på at evalueringen av fastlegeordningen ferdigstilles, før man setter i gang tiltak. I VG melder 10 av landets største kommuner at de frykter en fastlegekrise. Bare de siste seks månedene har rekrutteringsutfordringene forverret seg betraktelig.

- Vi må derfor ha på plass strakstiltak som partene nå må samles bak. Blant tiltakene vi har meldt inn er reduserte listelengder, sikret veiledning i spesialiseringsløpet og en stans i antall oppgaver som stadig overføres fastlegene, sier Øren.

Under møtet ble partene enige om at det må opprettes egne utvalg, som skal jobbe fortløpende med løsninger på utfordringene fastlegetjenesten står overfor.