2018

Søk på Helselederskolen

Legeforeningens nye ledersatsing for yngre leger tar nå imot søknader til første kull. Oppstart er høsten, 2018.
Helseleder-redigert
Legeforeningen oppfordrer de som er interessert til å søke på Helselederskolen. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Helselederskolen er et kurs på masternivå utviklet i samarbeid med Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (HELED) ved Universitetet i Oslo. Kurset blir en del av Helselederprogrammet, en samling av ledersatsinger som Legeforeningen anbefaler til sine medlemmer.

Hvordan legges faget opp?

Helselederskolen arrangeres i samarbeid med Jan Frich og Oddvar Kaarbøe fra HELED ved Universitetet i Oslo. Kurset går som totalt seks samlinger over seks lørdager og en søndag. Undervisningen går fra 11 til 18.

Fem av samlingene blir holdt på Legenes Hus i Oslo, den sjette blir en utenlandstur med undervisning både lørdag og søndag. I tillegg skal hver kandidat skygge en selvvalgt leder i en dag, og skrive en rapport om det i etterkant. Kurset avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen.

Blant emnene kurset vil dekke er organisasjonspsykologi, økonomi, endringsledelse, innovasjonsledelse og ledelse av helsevesenet i et internasjonalt perspektiv. I løpet av kurset vil du møte en forelesere fra HELED, eksterne forelesere og faglige ressurser fra Legeforeningen. Kurset kvalifiserer til 15 studiepoeng på masternivå.

Kandidatene vil få dekket reise til og fra Oslo, og hotellopphold for ett døgn i forbindelse med hver samling. For utenlandsturen dekker Helselederskolen reise og opphold.

Hvem kan søke?

For å søke Helselederskolen må du ha generell studiekompetanse, være medlem av Legeforeningen, og ha mulighet til å delta på minst seks av syv samlinger. I tillegg må du oppfylle ett av følgende kriterier:

  • Du er medisinstudent, som har fullført minst fire studieår (kan inkludere ett studieår ved forskerlinja)
  • Du er lege i spesialisering første fire år (tellende tjeneste) etter avlagt eksamen. Dette gjelder alle spesialiseringer
  • Ferdig utdannet lege, som enda ikke har påbegynt turnus/spesialisering, første fire år etter avlagt eksamen

Hvordan søker jeg?

Søknad om plass på Helselederskolen gjøres via e-post. Den endelige utvelgelsen vil gjøres av Universitetet i Oslo, men søknadene anonymiseres, og formelle kvalifikasjoner sjekkes, av Legeforeningens sekretariat.

Tildelingen av plasser vil skje på grunnlag av et motivasjonsbrev. Dette skal være på inntil én A4-side, der du forteller om din interesse for ledelse, din motivasjon for å søke Helselederskolen og hvorfor du bør få en plass på kurset.

Søknaden sendes til helselederskolen@legeforeningen.no, med følgende to vedlegg:

  • Dokumentasjon på generell studiekompetanse
  • Motivasjonsbrev (inntil én A4-side), der det fremkommer hvor du er i studie- eller spesialiseringsløp.

Søknader som ikke oppfyller disse kriteriene vil bli avvist.

Søknadsfrist er 30. april.