2018

Staten har levert forhandlingstilbud

Normaltariffen: Etter en ukes utsettelse møttes partene for overrekkelsen av statens første tilbud.
forhandlinger-hender

Legeforeningen overrakte sine krav til forhandlingene om Normaltariffen 14 mai. I den forbindelse påpekte foreningen det prekære behovet for handlekraft for å snu utviklingen i fastlegeordningen.

Staten skulle opprinnelig ha levert sitt tilbud 4. juni, men dette ble utsatt til 11. juni fordi de ikke var forhandlingsklar. Mandag møttes dermed partene igjen for første forhandlingsmøte.

Partene skal møtes til flere forhandlingsmøter frem til slutten av juni.