2018

Statsbudsjettet: Prioritér helse i 2019

Statsbudsjettet for 2018 viste et lite, men nødvendig taktskifte. Legeforeningen har derfor forventninger til en tydelig satsing på hele helsetjenesten for 2019.
Forside-STB2019
TRENGER SATSING: Legeforeningen mener det fortsatt trengs en tydelig satsing på finansiering og rekruttering til fastlegeordningen i statsbudsjettet for 2019. FOTO: Regjeringen.no

Regjeringens forslag til helsebudsjett for 2018 var stramt. Sammenliknet med de andre sektorene viste likevel regjeringen en vilje til å prioritere helse.

Helseministeren har allerede forpliktet seg til et økonomisk løft for fastlegeordningen. Vi vet at 46 millioner er satt av til veiledning av allmennleger i spesialisering, og at departementet dobler antall timer med veiledning fra to til fire i måneden. Dette er viktig for gi uerfarne fastleger et tryggere møte med hverdagen som fastlege.

 - Løftet haster om vi skal utvikle en bærekraftig og framtidsrettet fastlegeordning de nærmeste årene. Det er fortsatt svært mye som gjenstår når det kommer til å løse fastlegekrisen. Derfor trenger vi fortsatt en tydelig satsing på finansiering og rekruttering til fastlegeordningen i statsbudsjettet for 2019, sier Legeforeningens president Marit Hermansen.

Skjerm sykehusene

Legeforeningen mener det er nødvendig å hegne om og satse på den offentlige helsetjenesten når budsjettene blir strammere de neste årene. Det er behov for skjerming av sykehusene mot effektiviseringskutt, samt en betydelig økning i stillinger til leger i spesialisering (LIS1).

Finansminister Siv Jensen har understreket at helse- og omsorgstjenesten vil ha behov for store ressurser i de kommende årene. Befolkningen har forventninger til rask og god behandling i sykehus, en god og tilgjengelig fastlegetjeneste, og omsorgstilbud som overgår det lovpålagte i kommunene.

- Den offentlige helsetjenesten er til enhver tid avhengig av at befolkningen har tillit til at vi leverer behandling av høyeste kvalitet. Legeforeningen ønsker derfor velkommen en tydelig prioritering av sektoren fra regjeringen i 2019, sier Hermansen.