2018

Styrker den fagmedisinske aksen

Landsstyret har vedtatt å etablere et faglandsråd bestående av representanter fra alle de fagmedisinske foreninger. Rådet skal ivareta og koordinere det fagmedisinske arbeidet.
Fagmed-akse-FaMe
SAMMEN ER VI STERKE: Jannicke Mellin-Olsen, FaMes første leder, ga helhjertet støtte til forslaget. Foto: Legeforeningen/Thomas Barstad Eckhoff.

Bakgrunnen for etableringen er et forslag fra en arbeidsgruppe om å etablere en ny modell for den fagmedisinske aksen i Legeforeningen. Modellen innebærer at det opprettes en overordnet struktur med etablering av faglandsråd og et fagstyre.

Mer relevant

- Vi har intensjon om at vi skal være én forening og at vi skal styrke den fagmedisinske aksen, sa Jon Helle, leder i Overlegeforeningen, da han presenterte forslaget for landsstyret.

- Det aller viktigste er at vi trenger en organisering som gjør at de fagmedisinske foreningene er mer relevant for myndighetene, sa Cecilie Risøe, leder for De fagmedisinske foreningene (FaMe).

Etableringen av et eget faglandsråd og et eget fagstyre innebærer en delegering av myndighet til å koordinere det fagmedisinske arbeidet på foreningens vegne.

Historisk vedtak

Forslaget var første gang oppe til behandling på landsstyremøtet i Ålesund 2017. Landsstyret ba da sentralstyret videreutvikle modellen for organisering av den fagmedisinske aksen og fremme forslag med tilhørende forslag til lovendringer og økonomiske konsekvenser, for landsstyret 2018. I tillegg vedtok landsstyret i 2017 enkelte lovendringer, herunder opprettelsen av fagutvalg av leger i spesialisering (Fuxx) i alle fagmedisinske foreninger.

Forslaget har vært på bred høring i organisasjonen. Det kom inn 26 høringssvar totalt, som i all hovedsak støttet forslaget.