Vil ha klimakrisen inn i medisinsk grunnutdanning

Legeforeningen og Norsk medisinstudentforening (Nmf) oppfordrer landets medisinske fakulteter til å tydeliggjøre helsekonsekvensene av klimakrisen i pensum.
Trær sett ovenifra, formet som en hjerterytme fra en monitor. Illustrasjon: Istockphoto.com leonard_c
Trær sett ovenifra, formet som en hjerterytme fra en monitor. Illustrasjon: Istockphoto.com leonard_c

Legeforeningen skal gjennom sin formålsparagraf arbeide både for en bedre folkehelse og en god grunnutdanning for leger. Klimakrisen er også en folkehelseutfordring, og Legeforeningens landsstyre vedtok derfor i 2019 en klimaresolusjon.

– Vårt landsstyre har besluttet at Legeforeningen skal fremme klimasaken overfor våre samarbeidspartnere, og være en pådriver for økt kunnskap om helseskader som følge av klimaendringer. Klimautfordringene er en av vår tids store folkehelseutfordringer. Vi vil derfor oppfordre de medisinske fakultetene til å sikre at helsekonsekvensene av klimakrisen kommer tydeligere frem i pensum til den medisinske grunnutdanningen, sier president Marit Hermansen.

De fire medisinske fakultetene i Norge har blitt enige om å dekke følgende læringsutbytte innenfor samfunnsmedisin: Beskrive sammenhenger mellom global sykdomsbyrde og sosiale ulikheter, klimaendringer og politiske forhold.

– Legeforeningen og medisinstudentene mener dette er en lovende start, men at klimakrisen er mye mer enn bare en utfordring for samfunnsmedisinen. Klimaendringer er en utfordring for store deler av helsetjenesten. Vi mener derfor at det medisinske pensumet må endres i større grad enn det som allerede er foreslått, sier Nmf-leder Øystein Ohr.

Legeforeningen og Nmf har sendt klimaoppfordringen til de medisinske fakultetene.