2020

– Må avverge medisinsk katastrofe i Europa

Legeforeningen oppfordrer norske myndigheter til å ta et større ansvar for å hindre en medisinsk katastrofe i Europa som følge av koronaviruset.
MORIA
FELLES LØFT: I et felles europeisk løft for de mest sårbare, må Norge også forplikte seg til å ta sin del av ansvaret, sier Marit Hermansen. Foto: Leger Uten Grenser

– De europeiske landene må ta et felles ansvar for alle som oppholder seg i de greske flyktningleirene. Dette haster før pandemien får katastrofale følger. Norge har gjennom flere år bidratt økonomisk for å bedre forholdene i leirene, men situasjonen er nå betydelig forverret. Vi oppfordrer derfor norske myndigheter til å bidra i byrdefordelingen mellom europeiske land for å hindre en medisinsk katastrofe, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

Stor smittefare

I Moria-leiren lever flyktninger og migranter under kummerlige forhold med dårlige vann- og sanitæranlegg og mangel på helsehjelp. Livssituasjonen er usikker, og mange har erfart traumatiske opplevelser med konsekvenser for psykisk og fysisk helse. Covid-19 har brutt ut i leiren. Når 20 000 mennesker presses sammen på et lite område, med mangel på helsepersonell og smittevernutstyr, er smittefaren stor.

– Enkelte europeiske land har nå begynt å hente ut noen av de enslige, mindreårige barna som oppholder seg i leiren. Leirene er uansett overfylte, og det er ikke lenger nok å bedre forholdene. Å flytte flyktningene til leirer på fastlandet er heller ingen løsning. De leirene er også overfylte, forklarer Hermansen.

Norge må forplikte seg

Den europeiske legeforening (CPME) ber EU om å følge opp avtalen fra 2016 om en fordeling av flyktningene i de greske leirene mellom de europeiske landene. De mener korona-pandemien vil komme ut av kontroll dersom det ikke blir gjort noe nå.

– Dette vil få store konsekvenser for alle som oppholder seg i leirene, men enslige, mindreårige barn og barnefamilier er mest utsatt. I et felles europeisk løft for de mest sårbare, må Norge også forplikte seg til å ta sin del av ansvaret, påpeker Marit Hermansen.